« Үндсэн хуудас
Туршлага

Манай компани нь үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш буюу 8 жилийн хугацаанд 500 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагад санхүүгийн тайлангийн аудит, 30 гаран аж ахуй нэгж байгууллагад санхүүгийн зөвлөгөө, 20 гаран аж ахуй нэгж байгууллагын санхүүгийн болон татвар, НДШ-ийн тайланг бэлтгэн боловсруулах ажил гүйцэтгэсэн байна. 

Мөн Ажлын байр нэмэгдүүлэх " Залуу санхүүчид"  төслийг Ховд, Говь-алтай, Завхан аймгуудад  хэрэгжүүлж эхлээд байна.