« Үндсэн хуудас
ТАНИЛЦУУЛГА

Бидний тухай
     Манай компани нь 2011 онд аудит ба баталгаажуулалт, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн зөвлөгөө өгөх чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд одоогоор үндсэн аудитор 4,аудиторын туслах 8, нийт 12 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
2013 оны 5 сард өөрсдийн анхны салбараа Завхан аймгийн Улиастай хотод байгууллаа.  
     Одоогоор 400 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагад санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээ үзээлээд байна.
Бид аудитын олон улсын стандарт, мэргэжлийн ёс зүйн хүрээнд үйлчлүүлэгч байгууллагад зөвлөгөө, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэхэд чиглэгдсэн тусгай зөвшөөрөл бүхий үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага юм.

Алсын хараа                                                                                                                                                                                                                             Монголдоо төдийгүй олон улсын хэмжээнд НББ, Аудитын үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд үзүүлсэн тэргүүлэгч мэргэжлийн байгууллага болох

Зорилго
Бизнесийн үйл ажиллагаанд оролцогч дотоод, гадаадын аж ахуйн нэгж байгууллагад мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, санхүүгийн үнэн зөв, бодитой баталгаажсан мэдээлэл олж авахад нь туслахад оршино.

УРИА ҮГ

 БҮРТГЭЛ ЗӨВ БОЛ БИЗНЕС

БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХӨД ТАНЬ БИД ТУСЛАЯ

http://ubaudit.mn