« Үндсэн хуудас
Туршлага

               Бид байгуулагдсан цагаасаа хойш банк, банк бус санхүүгийн байгууллагууд, олон улсын төсөл, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, эрүүл мэнд, соёл урлаг, шинжлэх ухаан, боловсролын байгууллагууд, хувьцаат болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниудад үйлчилгээгээ үзүүлж хамтран ажилласаар ирлээ.

               Жилдээ дунджаар 60 гаруй байгууллагатай хамтран ажилладаг.