« Үндсэн хуудас
ТУРШЛАГА
 • Бизнес төсөл, төлөвлөгөө:
  • 2013 он, Хороодын цахилгаан дулааныг нарын эрчим хүчээр хангах, Solar House ХХК
  • 2013 он, Махны чиглэлийн үхрийн ферм байгуулах, Чандмань жинс ХХК
  • 2012 он, Замын-Үүдэд хүнсний зах байгуулах, Есөн-Эрдэнэ ХХК
  • 2012 он, Хайрганы карьерийн үйлдвэр байгуулах, Гурван булаг сод ХХК
  • 2011 он, Макетны үйлдвэр байгуулах, Besign ХХК
 • Захиалгат судалгааны ажил:
  • 2012 он, Төв аймагт “Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амжиргааны түвшинг тогтоох судалгаа”, Захиалагч ХТНХХХН-Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам, Кост Консалтинг ХХК-тай хамтарсан.
 • Сургалтын үйл ажиллагаа:
 • 2013 он, Хоршоодын захирал нягтлан бодогч нарт зориулсан бизнесийн удирдлагын сургалт, Хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын холбоотой хамтарсан.
 • 2012 он, Хоршоодын захирал нягтлан бодогч нарт зориулсан бизнесийн удирдлагын сургалт, Хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын холбоотой хамтарсан.
 • 2011 он, Хувийн мал эмнэлэг эрхлэгчдэд зориулсан бизнесийн удирдлагын сургалт, Захиалагч Mercy corps олон улсын байгууллага, Боловсрол судлал Хөгжлийн шийдэл ТББ-тай хамтарсан.
 • Хамтарч ажилладаг аж ахуйн нэгж байгууллагууд:
 • Асэ трэйвэл ХХК
 • Чингис арбулан ХХК
 • Нанзад ХХК
 • Чандмань чулуу ХХК
 • Дома комплекс ХХК
 • Зэт Эм Эл ХХК
 • Кост консалтинг ХХК
 • Төв өсөх ХХК
 • Монголиан Юнайтед Сток ХХК
 • Нэг тэмүүлэл ТББ
 • Боловсрол судлал-Хөгжлийн шийдэл ТББ
 • Монголын нягтлан бодох бүртгэлийн хүрээлэн
 • Биет бус хөрөнгийн үнэлгээ, бүртгэл, мэдээллийн төв.