« Үндсэн хуудас
ТАНИЛЦУУЛГА

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:
Манай компаний эрхэм зорилго нь: Аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь хүмүүсийн үйл ажиллагаанд хууль ёсны ашиг сонирхолыг шударга, ардчилсан зарчмын дагуу мэргэжлийн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж, аудитын хяналтаар баталгаажсан санхүү, эдийн засгийн үнэн бодитой тоо мэдээлэл олж авахад нь туслах явдал юм.

БИДНИЙ УРИА:
ТАНЫ ИТГЭЛ,БИДНИЙ БАТАЛГАА.