« Үндсэн хуудас
ТАНИЛЦУУЛГА

Бизкон аудит ХХК нь 2002 онд байгуулагдсан бөгөөд өмнө нь энэ чиглэлээр дэлхийн Том тав гэгдэж байсан Артур Андерсен Монгол Аудит ХХК-д ажиллаж байсан мэргэжлийн өндөр мэдлэгтэй, олон улсын хэмжээнд  дадлага туршлагатай боловсон хүчнээс бүрдсэн чадварлаг хамт олон юм.

Бидний хэтийн зорилго:         

Бид ажилтан болон үйлчлүүлэгчдэд үнэ цэнэ болон итгэл үнэмшилийг бий болгож, тэдний амжилтыг дэмжсэн итгэлтэй бизнесийн зөвлөх байна.

Бидний зарчим:

Монгол улсын хууль тогтоомжийг алхам тутамдаа дээдэлж, аливаад үнэнч шударга хандана.