« Үндсэн хуудас
Танилцуулга

ТОВЧ ТҮҮХ

Шинэ баланс аудит ХХК нь 2016 оны 2016 оны 8 дугаар сард аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх чиглэлээр байгуулагдсан.

Манай компани нь одоогоор үндсэн аудитор 4, аудиторын туслах 2, нийт 6 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бидний эрхэм зорилго бол мэргэжлийн ёс зүй, хуулийг чандлан сахиж, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн хараат бус, мэргэжлийн үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд үзүүлж, мэргэжлийн хөгжлөөрөө Монгол Улсынхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулах явдал юм.

БИДНИЙ УРИА

Зөв бүртгэл амжилтын баталгаа.