« Үндсэн хуудас
Бидний тухай

       Нягтлан бодох бүртгэл, татвар, санхүүгийн хяналт баталгаажуулалтын “Ай Жэй Эй Эйч”-Аудит ХХК нь 2008 оны 12-р сарын 25-нд байгуулагдсан. Үндсэн 3 аудитортай, аудиторын туслах 8, нийт 14 ажилтантай. Хэнтий, Говьсүмбэр аймгуудад компанийн салбарыг 2010 оноос нээж ажилуулж байгаа. Үндсэн аудиторууд нягтлан бодох бүртгэл, татвар, аудитын байгууллагад 5-35 жил ажилласан Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч, татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчид ажиллаж байна.