« Үндсэн хуудас
ТАНИЛЦУУЛГА

Бидний тухай:

Манай байгууллага 2007 онд нягтлан бодох бүртгэлийн сургалтын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлж өнөөдрийг хүртэл тасралтгүй үйл явагдаж байна.

Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж  2015  “ Аудитын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл” аваж ажиллаж байгаадаа баяртай байна.

Алсын хараа:

Зохистой хяналт шалгалтын үр дүнд таны бизнесийн үр ашгийг өндөрт өргөсөн хараат бус байгууллага болно.

Эрхэм зорилго:

 Монгол улсын холбогдох хууль дүрэм болон АОУС-н   дагуу олон улсын жишигт нийцсэн үйлчилгээг үйлчилүүлэгчид санал болгох явдал юм.

Компаний үнэт зүйлс:

Мэргэжлийн өндөр ёс  зүйтэй мэргэшсэн  хамт олонтой байхад оршино.

Үндсэн чиг үүрэг:

  • Аудит баталгаажуулалтын үйлчилгээ
  • Татварын зөвлөх үйлчилгээ
  • Хөрөнгийн үнэлгээ
  • Сургалт