« Үндсэн хуудас
ТАНИЛЦУУЛГА

Манай компани:

 “Б энд С Аудит” ХХК 1999 онд аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх чиглэлээр байгуулагдаж одоог хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Бидний эрхэм зорилго:                

Харилцагчдынхаа итгэлтэй түнш байж тэднийг эрсдлээс хамгаалах, олон улсын  жишиг стандартад нийцэж  чанарыг эрхэмлэсэн чадварлаг боловсон хүчин, санхүүгийн иж бүрэн цогц  үйлчилгээг үзүүлэх нь бидний эрхэм зорилго юм.